Over ons

Stichting Consumenten Competition Claims

Onze missie: de consument beschermen

De Stichting Consumenten Competition Claims beschermt Europese consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken en schendingen van het consumentenrecht.

Wanneer bedrijven misbruik maken van hun machtspositie of samen kartels vormen, dan lijd je als consument schade. Je betaalt dan bijvoorbeeld te hoge prijzen, doordat het kartel of de monopolist niet eerlijk is en daarom de markt verpest. De stichting komt dan in actie. Zij zet zich in om ervoor te zorgen dat het oneerlijke, onrechtmatig handelen stopt en dat de consument een schadevergoeding ontvangt. Wij proberen altijd eerst in goed overleg een oplossing te vinden. Maar zo nodig stappen wij naar de rechter.

In meer juridische termen uitgelegd voert de stichting ten behoeve van de Europese consument actie tegen overtredingen van het mededingingsrecht, frauduleus of misleidend handelen, tegen oneerlijke handelspraktijken, en ook tegen schendingen van het consumentenrecht.


Zonder winstoogmerk en onafhankelijk

De stichting is onafhankelijk en heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij komt op voor de belangen van de consument, zonder dat de stichting daar zelf aan verdient.


Claimcode

De stichting houdt zich aan de Nederlandse governance code voor stichtingen en verenigingen die collectieve belangen behartigen (de zogenoemde Claimcode). Wij hebben een verantwoordingsdocument waarin wij uitleggen hoe wij de Claimcode toepassen. Hierin staat ook de beloning van bestuurders van de stichting opgenomen. Je kunt dit document hier vinden.

Raad van bestuur


Albert Heikens

Albert Heikens is voorzitter van de stichting. Bert is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Bert was 8 jaar lang managing partner van het internationale advocatenkantoor AKD, is commissaris bij verschillende ondernemingen en is ook voorzitter geweest bij een van de grotere Nederlandse onderwijsinstellingen. Albert zet nu zijn ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in als voorzitter van de stichting.

Ariënne Gommers

Ariënne Gommers is de secretaris van het bestuur van de stichting. Ariënne is mededingingsrechtexpert van AGLegal. Eerder was zij meer dan twaalf jaar werkzaam voor de Nederlandse mededingingsautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt. Ariënne heeft een grondige expertise op het gebied van (Europees) mededingingsrecht. Na als toezichthouder actief te zijn geweest in de publieke handhaving van het mededingingsrecht, helpt Ariënne nu als bestuurder van de stichting te werken aan private handhaving van het mededingingsrecht. Eerder in haar carrière heeft Ariënne gewerkt als advocaat bij Wijn & Stael advocaten, en heeft zij ruime ervaring opgedaan in het procesrecht. Zij heeft tevens ervaring als toezichthouder en is commissaris in de gezondheidssector.

Wim Kraaijeveld

Wim is de financieel bestuurder van de stichting. Wim is een zeer ervaren financieel expert en bestuurder. Hij is jarenlang werkzaam geweest als partner in de assurancepraktijk van PwC, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de Middle Market praktijk. Bovendien heeft hij bestuursfuncties bekleed op diverse kantoren van PwC. Wim heeft tegenwoordig diverse commissariaten en andere toezichthoudende functies bij private bedrijven en semi-overheidsinstellingen.

Raad van toezicht


Hans de Savornin Lohman

Hans de Savornin Lohman is advocaat op het gebied van corporate en commercial litigation en werkzaam bij het kantoor VerbeekdeCaluwé te Amsterdam. Van 1991 tot 2015 was Hans werkzaam bij advocatenkantoor Loyens & Loeff. Hans is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag. Hij is lid van de raad van toezicht van een stichting die zich inzet voor consumenten die zijn gedupeerd als gevolg van het dieselschandaal. 

Inge-Lisa Toxopeus

Inge-Lisa Toxopeus is een doorgewinterd financieel expert. Inge-Lisa is haar carrière begonnen in 1998 bij PwC. Daar heeft zij ruime ervaring opgedaan in het controleren van jaarrekeningen van zowel grote multinationals als kleinere organisaties. Als registeraccountant heeft zij zich gespecialiseerd in fraudeonderzoeken en het begroten van vermogensschade. In 2007 stapte Inge-Lisa over naar NautaDutilh. Vanaf 2012 is zij partner bij Hermes-Advisory, waar zij zich toelegt op het begroten van vermogensschade en ondersteuning in juridische geschillen. Inge-Lisa is docent aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. Zij staat in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen met de specialisatie vermogensschadeonderzoek. 

Giorgio Monti

Giorgio Monti is voorzitter van de raad van toezicht. Hij is hoogleraar mededingingsrecht aan de Tilburg Law School en research fellow bij het Center on Regulation in Europe (CERRE). Eerder bekleedde hij functies bij de London School of Economics en het European University Institute in Florence. Hij heeft bijna 30 jaar ervaring in onderzoek en lesgeven, met expertise in EU recht, en meer specifiek Europees, Engels en Amerikaans mededingingsrecht. Als wetenschappelijk directeur van het Florence Competition Programme, heeft hij een succesvol rechtelijk trainingsprogramma opgezet, waar rechters vanuit alle Europese lidstaten op af komen. Monti heeft beleidsverslagen op een aantal EU initiatieven opgesteld, waaronder de Geo-Blocking Verordening  en de Digital Markets Act. Hij de coauteur van een van de meest gebruikte boeken over EU recht en een van de editors van de Common Market Law Review, een van de toonaangevende academische publicaties over Europees recht. 

Steun ons door je aan te melden!

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan voor onze mailinglist.
Dan houden wij je op de hoogte van onze activiteiten.

We geven om jouw privacy. Lees onze privacyverklaring.