Europese Apple Claim

Apple maakt misbruik van haar machtspositie. Hierdoor lijden miljoenen Nederlandse en Europese consumenten schade, en zij hebben recht op compensatie. De Stichting Consumenten Competition Claims vordert namens deze consumenten schadevergoeding. Ook eist de stichting dat Apple haar gedrag aanpast. Lees hier meer over de actie.

Doe mee met Apple-actie

Wat doet Apple fout?

Heb jij een app gekocht of in-app aankopen gedaan op een iPhone of iPad? Dan lijd je schade. Apple beperkt de keuzevrijheid van de consument en brengt excessieve, monopolistische prijzen in rekening. Apple verbiedt in haar voorwaarden voor app-ontwikkelaars iedere concurrentie met haar eigen App Store en betalingsapplicatie.

Het gedrag van Apple is onrechtmatig. Consumenten betalen uiteindelijk voor de excessieve, monopolistische tarieven van Apple en het gebrek aan keuzevrijheid. Ontwikkelaars van apps rekenen de excessieve tarieven (meestal 30%) namelijk door aan consumenten. Je betaalt als consument dus veel te veel voor iedere betaalde app die je downloadt. Bovendien betaal je ook te veel voor alle aankopen die je daarna binnen een app doet (in-app aankopen). Ook bij abonnementen die je afsluit via Apple betaal je te veel.


Hoe lossen wij dit op?

De stichting heeft getracht om via onderhandelingen met Apple tot een oplossing te komen. Daarbij hebben wij gevraagd dat Apple vrijwillig stopt met haar onrechtmatig handelen en een schadevergoeding betaalt aan de consument. Dit heeft niet tot een oplossing geleid.

De stichting is daarom nu een rechtszaak gestart: een zogenoemde collectieve actie in Nederland tegen Apple. In deze rechtszaak zullen wij de belangen van EU consumenten vertegenwoordigen.

Om ervoor te zorgen dat wij deze actie zo goed mogelijk kunnen voeren, is het belangrijk dat consumenten de actie steunen. Hoe meer mensen de actie steunen, hoe groter de druk zal zijn op Apple om te stoppen met deze wanpraktijken.


Steun de actie!

Je kunt de actie steunen door je aan te melden. Je kunt je aanmelden indien:

  • je een iPhone of iPad hebt of hebt gehad;
  • minimaal één keer een app hebt gekocht of wel eens binnen een app een aankoop hebt gedaan (een app die niet van Apple is) na 1 september 2009;
  • je in de EU woont.

Je kunt je kosteloos aanmelden. De stichting zal zich inzetten om ervoor te zorgen dat Apple ook de kosten van de collectieve actie en de schadeafwikkeling moet betalen. Indien de actie niet lukt, dan zul je niets hoeven te betalen.


Wie helpt de stichting?


De stichting wordt bijgestaan door Scott+Scott, een internationaal advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in collectieve acties zoals de Europese Apple Claim. Ook heeft de stichting de economische experts van Brattle Group ingeschakeld, onder meer om de schade van de consumenten goed te berekenen.


De stand van zaken

De stichting heeft Apple aansprakelijk gesteld. De stichting heeft getracht in goed overleg tot een oplossing te komen. Dit is mislukt. De stichting is daarom nu een collectieve actie procedure gestart namens de EU consument.

Op 31 maart 2022 heeft de stichting Apple gedagvaard met een vordering van EUR 5 miljard (lees hier meer). Op 6 juli 2022 is Apple verschenen bij de rechtbank en is de zaak formeel van start gegaan. De rechtbank zal zich nu eerst buigen over enkele procedurele kwesties. De zitting over deze onderwerpen heeft plaatsgevonden op 24 maart 2023.


Doe mee met Apple-actie

Tijdlijn

Overleg
Dagvaarding
Wettelijke wachttermijn
Start procedure: ontvankelijkheid en benoeming exclusieve belangenbehartiger
Inhoudelijke behandeling
Vonnis
Collectieve schadeafwikkeling

Wil je automatisch op de hoogte gehouden
worden van nieuwsberichten?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

We geven om jouw privacy. Lees onze privacyverklaring.