FAQs

Over de Stichting Consumenten Competition Claims
Wat is de Stichting Consumenten Competition Claims?
De Stichting Consumenten Competition Claims is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij nemen het op tegen organisaties zoals machtige bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie, kartels vormen, of op andere manieren onrechtmatig handelen tegen consumenten. Wij zijn een belangenbehartiger voor Nederlandse en Europese consumenten.
Wat is het doel van de Stichting Consumenten Competition Claims?
De stichting behartigt de belangen van Nederlandse en Europese consumenten wanneer zij schade lijden of hebben geleden door frauduleuze, misleidende of oneerlijke handspraktijken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bedrijven die een kartel vormen, of organisaties die misbruik maken van hun machtspositie. 

Een enkele consument kan lastig een vuist maken tegen grote bedrijven. De schade die de consument als individu lijdt is vaak te klein vergeleken met de grote kosten in geld en tijd die je moet maken om actie te ondernemen. De stichting helpt dit zogenoemde ‘collectieve actie’-probleem op te lossen. Zij kan optreden voor grote groepen consumenten ineens, en heeft ook de specifieke deskundigheid die nodig is om succesvolle acties te voeren.

Het doel van de stichting staat in meer detail omschreven in onze statuten die op de pagina ‘Documenten’ staan.
Hoe kom ik met jullie in contact?
Je kan een email sturen naar info@consumercompetitionclaims.com. Wij reageren zo spoedig mogelijk. 
Hebben jullie een privacybeleid?
Ja, het privacybeleid is hier te vinden. In de volgende gevallen verzamelen wij informatie over u:

  • Als je onze website bezoekt, plaatsen wij functionele cookies.
  • Als je ons e-mailt, bekijken en bewaren wij de persoonsgegevens in jouw e-mail. 
  • Als je een deelnemer wordt in een van onze acties, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn om ons werk voor jou te doen.
De Europese Apple Claim
Waar gaat de zaak over?
Je had volgens onze economische experts tot wel 25% minder moeten betalen voor de meeste apps. Wij willen dat Apple stopt met haar onrechtmatig handelen en dat zij een schadevergoeding betaalt aan de EU consument.

Apple beperkt de keuzevrijheid van consumenten met een iPhone of iPad en brengt excessieve prijzen in rekening. Apple verbiedt in haar voorwaarden voor app ontwikkelaars iedere concurrentie met haar eigen App Store en betalingsapplicatie IAP. Doordat Apple geen concurrentie toelaat kan zij excessieve, monopolistische tarieven in rekening brengen. Apple doet bovendien het volgende fout: 

  • Apple beïnvloedt de prijzen die app-ontwikkelaars in rekening brengen. Ook daardoor betaal je als consument te veel. 
  • Apple sluit op willekeurige wijze apps uit van de App Store. Hierdoor heb je als consument minder keuze. 
  • Apple beperkt het contact tussen jou en de ontwikkelaars van jouw apps. Hierdoor kunnen ze je niet goed kunnen helpen bij problemen of terugbetalingen. 

Deze gedragingen van Apple zijn onrechtmatig. Het is onder meer in strijd met het Europees mededingingsrecht. 

Waarom is dit voor jou als consument een probleem? Omdat je (veel) te veel hebt betaald voor de apps en in-app aankopen door het gedrag van Apple. Ook bij abonnementen die je afsluit via Apple betaal je te veel. Ontwikkelaars van apps rekenen de excessieve tarieven (meestal: 30%) door aan consumenten.
Hoe gaat de Stichting Consumenten Competition Claims ervoor zorgen dat Apple stopt?
Via onderhandelingen. En als dat niet lukt: via de rechter.

De Stichting Consumenten Competition Claims heeft getracht om de kwestie in goed overleg met Apple op te lossen en heeft gevraagd of zij vrijwillig wil stoppen met haar misbruik van machtspositie en de schade wil vergoeden. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. 

De Stichting Consumenten Competition Claims zal dan ook een rechtszaak starten: een zogenoemde collectieve actie namens EU consumenten. Hoe meer consumenten zich bij ons aansluiten, hoe beter. Want samen staan wij sterk.

De status van de zaak vind je hier
Heb jij recht op schadevergoeding?
In de Apple-actie vorderen wij ook een schadevergoeding namens alle Europese (EU) consumenten die apps hebben gekocht in de App Store en/of in-app aankopen hebben gedaan (met uitzondering van Apple’s eigen apps) op een iPhone of iPad, in de periode vanaf 1 september 2009.  

Je hebt met andere woorden recht op schadevergoeding indien je:
 
  • een iPhone of iPad hebt of hebt gehad;
  • minimaal één keer een app hebt gekocht of wel eens binnen een app een aankoop hebt gedaan (een app die niet van Apple is) na 1 september 2009;
  • in de EU woont. 

Steun onze actie door jezelf kosteloos aan te melden! Wij blijven dan met je in contact over de actie.
Hoe kan ik de actie steunen?
Je kunt je aanmelden via deze link. Via deze aanmelding steun je onze zaak. Jouw steun is erg belangrijk, want wij zullen vervolgens meer druk kunnen zetten op Apple om zo snel mogelijk te stoppen met het onrechtmatig handelen en consumenten te compenseren.

Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de zaak. Wij zullen belangrijke beslissingen, zoals een mogelijke schikking, ook met je bespreken. 
Wat kost het om mee te doen?
Aanmelden kost niets. Dit is een bewuste keuze van de Stichting Consumenten Competition Claims. Wij willen niet dat de slachtoffers van Apple’s gedrag geld moeten betalen om hun recht te halen. In plaats daarvan geldt een no cure, no pay afspraak.

Hereford Litigation Finance 4 Limited gevestigd te Guernsey financiert de collectieve actie tegen Apple. Hereford Litigation is een procesfinancier met haar hoofdkantoor in Londen en is ervaren in het financieren van groeps- en collectieve acties over de hele wereld. De financier is bereid gevonden om de noodzakelijke gelden te verstrekken voor de Apple collectieve actie zonder enige financiële bijdrage van of risico voor de individuele deelnemers. Dit betekent dat de financier de benodigde gelden verstrekt op basis van no win, no fee en dat de financier alleen iets krijgt als de actie succesvol is.

De stichting zal eerst eisen dat alle kosten, waaronder ook de financieringskosten door Apple worden betaald. Als dit niet lukt, dan heeft de financier recht op maximaal 24% van de totale schadevergoeding. Naarmate de actie succesvoller is, en de schadevergoeding hoger, dan gaat de betaling aan de financier omlaag in een aantal stappen van 24% naar 20% naar 15% en uiteindelijk 10% van de schadevergoeding.

De Stichting Consumenten Competition Claims is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Je hoeft ons dus niets te betalen. Niets als de actie lukt, en niets als de actie niet lukt.
Maakt het uit als ik al een andere actie steun?
Ja. Je kunt niet twee acties tegen Apple steunen. Je zou je alleen moeten aanmelden bij een stichting in een specifieke zaak. Je kunt wel jouw deelname bij de andere stichting beëindigen. Daarna kan jij je bij de Stichting Consumenten Competition Claims aanmelden. Dat kan hier
Kan ik mijn deelname beëindigen?
Ja. Dat kan door een e-mail te sturen naar beeindiging@consumercompetitionclaims.com. Wij vragen je om “Opzeggen Overeenkomst” in het onderwerp op te nemen.

Je zal als deelnemer wel nog steeds de ‘no cure, no pay’ opbrengst aan de financier verschuldigd zijn als jij jouw deelname stopzet (i) na de datum waarop een schikkingsovereenkomst is gesloten met Apple of (ii) nadat de Stichting Consumenten Competition Claims is benoemd tot exclusieve belangenbehartiger van een groep waar je in valt.

De koop van een app

Gatekeeper concept

Het doen van in-app aankopen

Wil je automatisch op de hoogte gehouden
worden van nieuwsberichten?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

We geven om jouw privacy. Lees onze privacyverklaring.